Vill du ge bort en toalett?

Att medfinansiera en toalett kostar 2 000 kr. För denna summa byggs en rejäl toalett för en familjs bruk. De som får en toalett finansierad bidrar med ca 30 procent av toalettens kostnad i form av arbete, pengar eller material. Toaletterna är urinsorterande så att human-gödslet kan återanvändas i odlingar på ett säkert sätt.

Väldigt många människor skulle bli glada för en sådan present!

Vill du stötta föreningen?

Alla medel som samlas in för toaletterna går oavkortat till mottagare i utvecklingsländerna. Men det finns kostnader för att hålla föreningen igång, t.ex. för hemsidan, att hålla informationen aktuell och för drift av konto och betalsystem.