Om Toaletter Utan Gränser

Toaletter Utan Gränser är en ideell förening som hjälper privatpersoner och företag att medfinansiera toaletter i utvecklingsländer.

Toaletterna byggs hos grönsaksodlare och familjer som tar hand om urin och fekalier från toaletterna på ett säkert sätt, och använder materialet som gödselmedel i odlingen. Skördarna ökar mångfalt, och kvaliteten på grönsakerna förbättras. De magra jordarna mår bra av dessa gödselmedel, och människorna som arbetar med kretsloppet uppskattar att ha tillgång till ”gratis” gödselmedel av hög kvalitet.

Toaletter Utan Gränser startades av en samling entusiaster som arbetar med avlopp och kretslopp i Sverige och andra länder. Bakgrunden är att det finns ett enormt behov av att bygga toaletter i världen, samtidigt som många är fattiga och svälter. Urinsorterande toaletter med möjlighet att använda avloppsfraktionerna som gödselmedel är ett sätt att lösa fler av problemen på en gång. Många arbetar med att sprida kunskap och skapa organisation i utvecklingsländer för att toaletter ska byggas, men ofta saknas pengar till att hjälpa de fattigaste att förverkliga planerna på att bygga sin toalett. Med medel av detta slag kan man växla upp insatta medel i befintliga projekt och bidra till uthållig utveckling.

Toaletter Utan Gränser bygger på följande principer:

Medfinansiering
De som får en toalett finansierad bidrar med ca 30 procent av toalettens kostnad i form av arbete, pengar eller material.
Kretslopp
Toaletterna byggs hos personer som kommer att använda urin och fekalier som gödselmedel.
Kunskap
Toaletterna byggs av hantverkare som är utbildade i byggteknik för kretslopp, och de som använder avloppsfraktionerna är utbildade i hur man tar hand om urin och fekalier på ett säkert sätt.

De första toaletterna byggdes i en by utanför Ouagadougou, Burkina Faso. Anledningen till att vi valde denna plats är att det finns ett intresse för gödselmedlen och en efterfrågan på toaletterna. Organisationen CREPA (numera Water and Sanitation Africa) arbetar i hela Västafrika med att utveckla uthållig sanitet för de allra fattigaste. Under 2010 avslutade CREPA projektet där vi bidragit, och med Toaletter Utan Gränsers stöd byggdes ca 70 toaletter.

2011 beslutade Toaletter Utan Gränser att starta ett samarbete med Sustainable Sanitation Centre i Cagayan de Oro, Filippinerna. Projektet har jobbat länge med kretslopp och toaletter för boende i fattiga områden. Urinen används som gödselmedel och fekalierna komposteras och används som jordförbättring och gödsel. Hittills har 85 toaletter byggts via Sustainable Sanitation Centre i Filippinerna och 50 till är på gång under första delen av 2016.

I sydöstra delen av Indien, i närheten av staden Cuddalore i delstaten Tamil Nadu, stöder Toaletter Utan Gränser ett utvecklingsprojekt som leds av Wherever the Need (WTN). I byn Kumudimoolai har 60 toaletter byggts med stöd från TUG hittills under de senaste åren. WTN har nu med sitt program sett till att alla familjer i byn har tillgång till sin egen toalett. Fler toaletter är på gång under 2016.

Under 2014 inledde Toaletter Utan Gränser ett nytt spännande samarbete i Bolivia med stiftelsen Sumaj Huasi. Sumaj Huasi har sedan 1998 jobbat för att hjälpa familjer i fattigdom med att höja sin levnadsstandard med förbättrad sanitet och bostäder. I en första samarbetsfas har Toaletter Utan Gränser delfinansierat byggandet av 25 toaletter i kommunen Achocalla, strax utanför huvudstaden La Paz. Under våren 2015 färdigställdes de 17 första toaletterna med väldigt bra resultat. Familjerna som tidigare bara hade ett ’hål i marken’ för att uträtta sina behov är nu väldigt nöjda ägare till fina och funktionella toaletter. Då detta är en lantbruksbygd finns det stort intresse från familjerna att själva återanvända urin och fekalier efter behandling bland annat i grönsaksodling.

Toalett